Höja medvetenheten

Ingen kan göra allt, men tillsammans kan vi åstadkomma mycket!

Livet är ett konstant lärande - inte minst när du jobbar i en butik. Det är viktigt att följa med i utvecklingen vad gäller produkter, råd och rön men även de olika teknologiska funktioner som skorna besitter för att kunna informera konsumenten med adekvat fakta för att visa "rätt" produkt.

Att investera i sina medarbetare gör nytta på flera olika plan. Personer som får utbilda och lära sig nya saker om och på jobbet känner sig mer motiverade, vilket i sin tur leder till nöjdare kunder. Som de flesta utav oss vet så nöjda kunder ger förutsättningen för butiken/verksamheten kan gå bättre och företaget får återkommande och lojala kunder.

En annan aspekt med att öka medvetenhet och kunskap hos allmänheten är att fler och fler lär sig hur vi steg för steg tar hand om vår planet och gör den lite bättre. Kunskap ger människor en känsla utav tillhörighet och att vi tillsammans kan bidra till en mer hållbart samhälle och en bättre värld!

shoeMe&Friends Hållbarhetsmål 2025

Något som vi tagit sikte på är något som Christer Ohlsson sagt: "antingen utvecklas man eller så avvecklas man". Och vem vill avvecklas?! I skobranschen så ligger vi oftast ett halvår fram vad gäller inköpen till butiken. Det gör att den information som inköpare/ägaren får under inköpen och som kanske är avgörande för att de köper just den produkten inte kommer fram till dem som ska sälja produkten i butiken.

Det vill vi råda bot på! Redan våren 2025 så ska vi ha färdig material här på vår hemsida där personalen i butiken kan gå in på, ta del om den kunskapen och informationen för att sedan kunna hjälpa kunderna i butiken hitta rätt produkt utifrån deras specifika önskemålen. Vi kommer att anordna säljtävlingar och andra roliga event för dem som jobbar i butiken för vi menar bestämt att om man har roligt på jobbet och känner sig motiverad så presterar man gärna lite mer än vad som är förväntat.