Verka för en hållbar värdkedja

Ingen kan göra allt, men tillsammans kan vi åstadkomma mycket!

Att verka för en hållbar värdekedja är mer än bara ord på papper - genom medvetna handlingar och engagemang strävar shoeMe&Friends efter att göra skillnad. Vi som företag har hög affärsetik, där vi som företag kan skapa ett värde för människor miljön och samhället i stort.

Vi kan med vår engagemang, våra produkter och i de tjänster som vi erbjuder skapa ett värde. I och med att vi är en agentur och jobbar med att förmedla tjänster och produkter så är det extra viktigt för oss att göra aktiva val som ska minska vår påverkan på miljön. I vårt fall är det viktigt att ha en huvudman (i vårt fall Wortmann group i Tyskland) som värdesätter mänskliga rättigheter, jobbar för att produktionen ska ha så liten påverkan på miljön som möjligt och där de undviker kemiska substanser i skorna för att nämna något.

Ett annat är att investera i vårt humankapital vilket är verksamhets största tillgång här gäller att säkra den hållbara värdkedjan. Genom att ge våra medarbetare kompetenser - verktyg och kunskap till att göra medvetna val hjälper verksamheten att möta framtidens utmaningar.

Det kan till exempel gälla på vilket sätt vi reser till våra kundmöten, mässor och event. Att där försöka väga in alternativ som har så lite påverkan på miljön som möjligt. Ett annat kan vara att stötta den lokala entreprenören så att denne kan erbjuda de varor och utbud som konsumenter i det området efterfrågar. Eller att informera ägare och butikspersonal så att de erbjuder rätt produkt till rätt kund för att minimera felköp.

shoeMe&Friends Hållbarhetsmål 2025

Till våren 2025 så kommer shoeMe&Friends bli ännu bättre på att planera sina resor. Det kommer att leda till högre effektivitet samt mer kostnadseffektivt. Vi kommer att bli bättre att kommunicera via våra social medier, hemsida och nyhetsbrev. Vi kommer att anordna tävlingar och kliniks digitalt (men även några fysiskt) för att undvika köra samt att effektivisera för personal och butiksägare så att de, när tid finns, kan gå in och tillgodogöra sig vår information och produktkunskap.

Verksamheten kommer fortsätta att sträva emot att bli mer hållbara där vi utvecklar och tar till oss ny information på hur vi kommer att verka för en mer hållbar värdekedja.

Vi kommer även att fortsätta stötta de lokala entreprenörerna i sitt arbete på sin ort, så att de så smidigt och enkelt kan bedriva en lönsam och bra verksamhet och serva sina lojala och återkommande kunder.