Ingen kan göra allt, men tillsammans kan vi åstadkomma mycket!

Vi lever i en föränderlig värld där vi dagligen får rapporter om hur illa ställt det är med vår planet.

Därför, med omtanke för våra medmänniskor och för vår miljö, har vi satt upp en strategi och några hållbarhetsmål utifrån FN:s globala mål för en bättre framtid.

Då vi är en liten del i ett större sammanhang kan vi endast utgå från vår verksamhet. Det känns därför extra bra att vara en del utav Wortmann gruppen, som bedriver ett väldigt aktivt arbete för att värna om vår planet och minska avtrycken på vår miljö. För att läsa mer om våra olika mål tryck på de olika knapparna nedan.

Hållbar värdekedja

Tillsammans kan vi verka för en hållbar värdekedja - där vi alla tar ansvar för miljön, från start till mål. Läs mer här om hur vi tänker.

Verka för en hållbar värdekedja

Höja medvetenheten

Tillsammans kan öka medvetenheten hos oss själva, vår medmänniskor, kollegor och omgivning. För med kunskap och information så ökar även insikten om rättigheter - men även om skyldigheter.

Medvetengöra kunder & konsumenter

Uppmuntra lokala aktörer

Tillsammans kan vi hjälpas åt att hålla den lokal handeln i gång. Att planera sina inköp och att först titta hos den närliggande butiken innan vi tittar vidare. För utan den lokala handeln så dör samhällen.

Uppmuntra lokalt entreprenörskap